Elite AE

Emri i Kompanisë: Elite AE
Administratori: Arben Islami
Personi i Kontaktit: Arben Islami
Adresa: Rruga Vllazen Huta, Nr.29, Tirane
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +35542362281
Mobile: +355682021124
E-mail: arbeni@rotary.org.al
Website: www.eliteae-al.com

Ereza dhe bime mjekesore