ENDI/K

Emri i Kompanisë: ENDI/K
Administratori: Luan Pistolja Luan Pistolja
Personi i Kontaktit: Luan Pistolja
Adresa: Lagjia 4, Pallati 78
Qyteti: Krujë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692038833
E-mail:
Website: