EUROCOL

Emri i Kompanisë: EUROCOL
Administratori: Pandi Carapuli
Personi i Kontaktit: Pandi Carapuli
Adresa: Rr. “Murat Toptani”, Qendra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 355 69 2054607
E-mail: eurocol@eurocol.com.al
Website: www.eurocol.com.al