EURO-FISH

Emri i Kompanisë: EURO-FISH
Administratori: Kujtim Shkreli
Personi i Kontaktit: Kujtim Shkreli
Adresa: Adresa: Shengjin
Qyteti: Lezhë
Numri i Telefonit: +355 42248420
Mobile: 00355 682024137
E-mail: info@eurofish.al
Website: www.euro-fish.al