Everest IE

Emri i Kompanisë: Everest IE
Administratori: Vullnet Haka
Personi i Kontaktit: Vullnet Haka
Adresa: Rruga Yzberish-Mezez, nr.26, Komuna Kashar, Tirane
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +35542407777
Mobile:
E-mail: info@everestie.com
Website: www.everestie.com