Fask

Emri i Kompanisë: Fask
Administratori: Fadil Gjini
Personi i Kontaktit: Fadil Gjini
Adresa: Ish-NPV
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 0 697293065
E-mail:
Website: