FL Gega

Emri i Kompanisë: FL Gega
Administratori: Dritan Gega
Personi i Kontaktit: Dritan Gega
Adresa: Ish Kombinati i Tekstilit
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692087180
E-mail: klajdishpk@yahoo.it
Website: