GJEDRA - SHPK

Emri i Kompanisë: GJEDRA - SHPK
Administratori: Gjergji Qose
Personi i Kontaktit: Anisa Qose
Adresa: Lagjja Barrikade, Rruge Ushqimore, Berat/Albania
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit: +355 32 232 565
Mobile: 0672057715
E-mail: info@gjedra.al
Website: http://gjedra.al

Ne vitin 1993 fillon pune si subjekt fizik me grumbullimin dhe ambalazhimin e bimeve medicinale. Ne vitin 1995 merr statusin e Subjektit Juridik GJEDRA Sh.p.k me objekt te veprimtarise eksport-importin e bimeve medicinale. Qysh prej krijimit e deri me sot, Kompania ka rritur kapacitetin financiar dhe eshte konsoliduar, duke kryer eksporte ne SH.B.A., Gjermani, Itali, Spanje, Maqedoni, Bullgari, Hungari, Greqi, e ne vende te tjera. Bimet qe grumbullohen ane nen kontrollin cilesor te personelit te kompanise dhe ne mjediset e fabrikes i nenshtrohen proceseve te ndryshme, si: pastrim, presim, ambalazhim e marketim. Gjate viteve qe ushtron aktivitetin e saj, Kompania jone ka persosur metodat e perpunimit te bimeve medicinale, duke blere makineri per perpunim dhe presim. Gjithashtu, kompania disponon e perdor laboratorin fiziko-kimik ku kryhen nje sere analizash kimiko-fizike.
Kompania ka zgjeruar aktivitetin e saj duke grumbulluar bime medicinale ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Drejtimi kryesor i veprimtarise se Kompanise eshte eksporti i sherebelit ne SH.B.A. dhe ne shtete te ndryshme te Europes. Kompania eksporton rreth 700 tone sherebel ne vit, por eksporton gjthashtu edhe nje game te gjere artikujsh te tjere, si Folia Rubi Fructicosa rreth 400 tone ne vit,