GjiroArt

Emri i Kompanisë: GjiroArt
Administratori: Lubjana Baoja
Personi i Kontaktit: Lubjana Baoja
Adresa: Qafa e Pazarit, Rruga e Kalase
Qyteti: Gjirokastër
Numri i Telefonit:
Mobile: +355 69 61 63 035
E-mail: info@gjirokastrai.org
Website: www.gjirokastra.org