Hotel Adriatik

Emri i Kompanisë: Hotel Adriatik
Administratori: Besnik Dudaj
Personi i Kontaktit: Nevila Dudaj
Adresa: Rr.Pavaresia , Plazh, Lagja 13 ,
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: +35552260850
Mobile: +355692073995
E-mail: manager@adriatikhotel.com
Website: www.adriatikhotel.com