Hotel Çajupi

Emri i Kompanisë: Hotel Çajupi
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Sheshi:
Qyteti: Gjirokastër
Numri i Telefonit: +355 (0) 8426 9010
Mobile: +355 (0) 67 264 3431
E-mail: info@cajupi.com
Website: www.cajupi.com

The Cajupi hotel is honored to welcome you on your next visit to beautiful UNESCO World heritage town of Gjirokaster.