Hotel Pogradeci

Emri i Kompanisë: Hotel Pogradeci
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rr. Deshmoret e Pojskes,
Qyteti: Pogradec
Numri i Telefonit:
Mobile: 067 377 7777
E-mail: info@hotelpogradeci.com
Website: