ILIRIA ELECTRIC

Emri i Kompanisë: ILIRIA ELECTRIC
Administratori: Agim Bruci
Personi i Kontaktit: Ilir Lalo /Ilario Carminati
Adresa: Autostrada Tr- Dr, Km 5
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 48200427/6
Mobile: 0682051207
E-mail: ilalo@icc-al.org
Website:

Prodhim pajisje elektrike        

Prodhimi dhe tregtimi i komponenteve dhe aparateveelektrike dhe elektronike, si dhe import-eksportin e paisjeve
dhe aparaturave elektrike dhe elektronike te çdo lloji me Regjim te Perpunimit Aktiv, me materjale te treteve, Fason