Imesalb

Emri i Kompanisë: Imesalb
Administratori: Ilir Pepa
Personi i Kontaktit: Ilir Pepa
Adresa: Rr.Jordan Misja,
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0 694097140
E-mail: info@kleren.al
Website: