Italbel Shpk

Emri i Kompanisë: Italbel Shpk
Administratori: Afrim Merko
Personi i Kontaktit: Afrim Merko
Adresa: Ish-Kombinati Tekstileve
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit:
Mobile: 0684016448
E-mail: afrim.merko@yahoo.it
Website: