JANI SHAKA

Emri i Kompanisë: JANI SHAKA
Administratori: JANI SHAKA
Personi i Kontaktit: JANI SHAKA
Adresa: DRENOVE BOBOSHTICE
Qyteti: Korçë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0698365148 / 0698536743
E-mail: marineladhimo@yahoo.com
Website: