JUNIL B Shpk

Emri i Kompanisë: JUNIL B Shpk
Administratori: Shkelqim Barjami
Personi i Kontaktit: Shkelqim Barjami
Adresa: drenovice
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit: 0682955594
Mobile: 00355699167717
E-mail: junilbshpk@gmail.com
Website: junilbshpk.com