Kazazi Sh a

Emri i Kompanisë: Kazazi Sh a
Administratori: Arben Kazazi
Personi i Kontaktit: Arben Kazazi
Adresa: Ish-Kombinati Tekstileve
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit: 355 323 24 288
Mobile: 0 69 20 64 062
E-mail: kazaziarben@yahoo.it
Website: