Kilm

Emri i Kompanisë: Kilm
Administratori: Klodian Muhedini
Personi i Kontaktit: Klodian Muhedini
Adresa: Lgj.18, Aleksander Goga, ish NPV
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 0355 696428447
E-mail:
Website: