Klen-ra

Emri i Kompanisë: Klen-ra
Administratori: Vladimir Rakipi
Personi i Kontaktit: Vladimir Rakipi
Adresa: Ish-Mjetet Mesimore, qyteti nxenesit
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0 69 20 75 575
E-mail: info@klen-ra.com
Website: