KMIKAL SH.P.K

Emri i Kompanisë: KMIKAL SH.P.K
Administratori: TELEMAH MILLO
Personi i Kontaktit: GEZIM DOCI
Adresa: Autostrada Tirane-Durres, km5
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 044500967
Mobile: 0696000158
E-mail: g.doci@kimikal.al
Website: www.ecolab.com

Import Eksport. 

Sherbime ne fushen e pastrimit dhe te ndertimit.