Kumega” Shpk

Emri i Kompanisë: Kumega” Shpk
Administratori: Ermir lufi
Personi i Kontaktit: Ermir lufi
Adresa: Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit
Qyteti: Burrel
Numri i Telefonit: +355 4 366 573
Mobile: 00355682020136 &00355693330011
E-mail: lufikuarc@gmail.com
Website:

Mineral Kuarci dhe mermere