LEATHER INDUSTRY - SHPK

Emri i Kompanisë: LEATHER INDUSTRY - SHPK
Administratori: Vojsava Harunaj
Personi i Kontaktit: Vojsava Harunaj
Adresa: Autostrada Vlore-Fier Km 1, Lagjja Narte, Rruga e Hidrovorit, Godine nr.56/85
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0673082561
E-mail:
Website: