LICI-PLASTIK-DERVICIAN

Emri i Kompanisë: LICI-PLASTIK-DERVICIAN
Administratori: Telemah Lici
Personi i Kontaktit: Telemah Lici
Adresa: Dropull i poshtem, ne hyrje te fashatit Dhuvjan
Qyteti: Gjirokastër
Numri i Telefonit:
Mobile: 069 22 74 706
E-mail:
Website:

Prodhim  dhe tregetim materialesh plastike,qese.