Lukova Jon

Emri i Kompanisë: Lukova Jon
Administratori: Albi Gjenerali
Personi i Kontaktit: Albi Gjenerali
Adresa: Lukove, Sarande
Qyteti: Sarandë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355692093216
E-mail: klodianagjinaj@yahoo.com
Website: www.lukovajon.com