M2R SHPK

Emri i Kompanisë: M2R SHPK
Administratori: Bledar Minja
Personi i Kontaktit: Bledar Minja
Adresa: Kuçok , godine private, nr. 35 Manez
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 696038760
E-mail: ufficio-tecnico@m2r.al
Website: