Marlotex Shpk

Emri i Kompanisë: Marlotex Shpk
Administratori: Gasmend Toska
Personi i Kontaktit: Gasmend Toska
Adresa: Ish Kombinati i Tekstilit
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit: +355 32238368
Mobile:
E-mail: info@marlotex.com
Website: www.marlotex.com

Shoqeria Marlotex ka si aktivitet tekstile fason.dhe eshte themeluar prej me shume se 10 vitesh nga Z.Gasmen Toska. Marlotex ka patur nje zhvillim  te shpejte fale partnereve dhe besimit te klienteve. Sot ne punojme me nje baze prej disa milion cope ne vit me 200 punetore . Me pervojen e saj dhe ekspertizen e proçesit Marlotex ka arritur qe te arrije objektivat e saj thelbesore :respektimin e afateve, çertifikimin Iso 9000, cilesine e sherbimit