Mediterranea Shpk

Emri i Kompanisë: Mediterranea Shpk
Administratori: Arben Peci
Personi i Kontaktit: Arben Peci
Adresa: Rr. Qemal Stafa ,Kompleksi Xhura
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 00 355 4 363211
Mobile: 0 68 2020292
E-mail: amministratore@medialba.com
Website:

Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme