Megi-Y Shpk

Emri i Kompanisë: Megi-Y Shpk
Administratori: Natasha Pambuku
Personi i Kontaktit: Natasha Pambuku
Adresa: Kombinat
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0684010223/0689026201
E-mail: natashapambuku@hotmail.com
Website: