Mehmeti

Emri i Kompanisë: Mehmeti
Administratori: Sajmir Mehmeti
Personi i Kontaktit: Sajmir Mehmeti
Adresa:
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 0 4 356 365
Mobile: 0 69 25 71 819
E-mail: saimirmehmeti@gmail.com
Website: