MJALTE DHIMA

Emri i Kompanisë: MJALTE DHIMA
Administratori: Luljeta DHIMA
Personi i Kontaktit: Luljeta Dhima
Adresa:
Qyteti: Gjirokastër
Numri i Telefonit:
Mobile: 695311283
E-mail:
Website: