Mogi Shpk

Emri i Kompanisë: Mogi Shpk
Administratori: Trim Xheliaj
Personi i Kontaktit: Trim Xheliaj
Adresa:
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692061540
E-mail:
Website: