Musaj Olive Oil

Emri i Kompanisë: Musaj Olive Oil
Administratori: Vesaf Musa
Personi i Kontaktit: Kejda Musa
Adresa: Skrofotine, Komuna Novosele
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355692294213
E-mail: info@musaioliveoil.com
Website: www.musaioliveoil.com

Kompania Musaj Olive Oil sh.p.k është një nga prodhuesit e vajit cilësor të ullirit në vend. Fabrika prodhon vaj vetëm nga ullinj të Vlorës, të rritur dhe kultivuar në mënyrë organike. Kompania ka investuar vazhdimisht në drejtim të përmiresimit dhe perfeksionimit të teknologjisë së përpunimit, me synim arritjen e standarteve me të larta cilësore të prodhimit.