ATC

Emri i Kompanisë: ATC
Administratori: Lorina Liperi
Personi i Kontaktit: Orges Liperi
Adresa: Shkozet, Durres
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: +35552265080
Mobile: 0682035970
E-mail: info@natyral-atc.com
Website: www.natyral-atc.com

 Atc Natyral

Atc Natyral eshte krijuar ne vitin 1992 si nje shoqeri e perbashket italo-shqiptare. Kompania ushtron aktivitetin ne Shkozet, Durres dhe kjo perben nje avantazh duke mundesuar lidhje me te favorshme per aktivitetin e kompanise si ne rruge tokesore, ashtu edhe detare. Kompania eshte e specializuar ne mbledhjen, seleksionimin, pastrimin, perpunimin dhe import-exportin e bimeve aromatiko mjekesore, si edhe te derivateve te tyre.