Ones Shpk

Emri i Kompanisë: Ones Shpk
Administratori: Shqipe Dani
Personi i Kontaktit: Shqipe
Adresa: Rruga Lek Zaharia
Qyteti: Krujë
Numri i Telefonit: 0672080045
Mobile:
E-mail: ones.shpk@gmai.com
Website: agp.al