Oseku Group

Emri i Kompanisë: Oseku Group
Administratori: Xhemile Oseku
Personi i Kontaktit: Xhemile Oseku
Adresa: Rr.Don Bosko
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0 692784736
E-mail: treos.engineering@hotmail.com
Website: