PANAI

Emri i Kompanisë: PANAI
Administratori: Panajot Xhimo
Personi i Kontaktit: Kristo Xhimo
Adresa: Ish-Kombinati Metalurgjik, Bradasesh
Qyteti: Elbasan
Numri i Telefonit: 00355674630291
Mobile: 00355672048777
E-mail: international@panai.al
Website: www.panai.al