Edes

Emri i Kompanisë: Edes
Administratori: Valbona Becaj
Personi i Kontaktit: Valbona Becaj
Adresa: Blv.Gjergj Fishta, ish NPV, prapa UET
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 42260926
Mobile: 0 692122460
E-mail: valbona-becaj@hotmail.com
Website: