POSEIDON

Emri i Kompanisë: POSEIDON
Administratori: Adriana Crisanti
Personi i Kontaktit: Adriana Crisanti
Adresa: Rruga:PORTIT DETAR SHENGJIN
Qyteti: Lezhë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692062351
E-mail: poseidon@abisnet.com.al
Website: