ROZAFA

Emri i Kompanisë: ROZAFA
Administratori: Gjergj Luca
Personi i Kontaktit: Gjergj Luca
Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shk. 2, Ap. Nr. 3,
Qyteti: Lezhë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0682020895
E-mail: fish@rozafa.al
Website: http://rozafa.al

Prodhime deti