S.E.D-BORSH-SHPK

Emri i Kompanisë: S.E.D-BORSH-SHPK
Administratori: Ylli Hajdini
Personi i Kontaktit: Hajdini
Adresa: Lukove BORSH Rruga nacionale Sarande-Vlore, tek ish
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0684043725
E-mail: vaj_ulliri_borsh@yahoo.com
Website:

PRODHIM DHE TREGTIM VAJ ULLIRI