Selenice Bitum Sh.a

Emri i Kompanisë: Selenice Bitum Sh.a
Administratori: Edip Tartari
Personi i Kontaktit: Edit Tartari
Adresa: Str. Gjike Kuqali
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit: +355 4 45 02 554
Mobile: +355 69 20 99 743
E-mail: client@selenicebitumi.com
Website: www.selenicebitumi.com;

Bitum natyral per eksport