Sfidal Shpk

Emri i Kompanisë: Sfidal Shpk
Administratori: Hajdar Keqi
Personi i Kontaktit: Hajdar Keqi
Adresa: Lagja 1, Kruje
Qyteti: Fushë-Krujë
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 68 20 62 798
E-mail: alrada2002@yahoo.it
Website: