SHELDIA GROUP SHPK

Emri i Kompanisë: SHELDIA GROUP SHPK
Administratori: Sokol Lorja
Personi i Kontaktit: Sokol Lorja
Adresa: Shkoder GURI I ZI RENC Renc, ish Uzina Mekanike
Qyteti: Shkodër
Numri i Telefonit: Tel/Fax: 00355 26 46 03 40
Mobile: 00355 69 20 45 793
E-mail: sheldia-group@hotmail.com
Website: