Shirt&Company

Emri i Kompanisë: Shirt&Company
Administratori: Liliana Saraci
Personi i Kontaktit: Liliana Saraci
Adresa: shirtcompany2010@gmail.com
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 355 04502844
Mobile: 0694089773
E-mail:
Website: