TELCOM ALBANIA SH.P.K

Emri i Kompanisë: TELCOM ALBANIA SH.P.K
Administratori: Alfonso Casale
Personi i Kontaktit: Alfonso Casale
Adresa: GOLEM Virove
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit: 042257272
Mobile: 0684080280.
E-mail: marketing@telcomalbania.al
Website:

Plastike