TEQJA INTERNATIONAL SH.A.

Emri i Kompanisë: TEQJA INTERNATIONAL SH.A.
Administratori: Dionis Teqja
Personi i Kontaktit: Dionis Teqja
Adresa: Rrogozhine
Qyteti: Kavajë
Numri i Telefonit: +355 04 23 88 392
Mobile: + 355 69 20 60 017
E-mail: info@teqja.com.al
Website: www.teqja.com.al

Teqja International Sh.A eshte e vetmja kompani ne vend qe prodhon tuba plastik prej PVC dhe polietileniHDPE te destinuara per: uje te pijshem, gaz natyral, drenazhime, vaditje ne bujqesi, shkarkimet hidrosanitare. Kompania eshte e certifikuar nga instituti gjerman i standarteve dhe cilesise me ISO 9001:2000.