TESLA-SHPK

Emri i Kompanisë: TESLA-SHPK
Administratori: Agim Bruci,
Personi i Kontaktit: Agim Bruci,
Adresa: Autostrada Tirane-Durres, Km.5 Kashar
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0682051207
E-mail:
Website: