TSOFT .co shpk

Emri i Kompanisë: TSOFT .co shpk
Administratori: Erjon Tusha
Personi i Kontaktit: Erjon Tusha
Adresa: Co Working Space, Building 07, Tirana Business Park, Rinas Road, Vore
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 0035544415153
Mobile: 00355666066560
E-mail: tusha@tsoft.co
Website: https://tsoft.co/