URT Shpk

Emri i Kompanisë: URT Shpk
Administratori: Erindi Golemi
Personi i Kontaktit: Erindi Golemi
Adresa:
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355699192698
Mobile: +355699192698
E-mail: info@urt.al
Website: www.urt.al